می 27, 2021

طراحی نمای خلاقانه با استفاده از آجر

از جمله مصالح مهم معماری گذشته ایران که یکی از نمادهای معماری گذشته ایران نیز محسوب می شود آجر است. این مصالح ساختمانی به دلیل در دسترس بودن مواد اولیه […]